en-USnl-BEnl-NL
2020-09-26
 
Welk bouwsysteeem voor uw woning
U wil bouwen en hebt al over verschillende bouwsystemen horen praten maar weet nog niet echt goed hoe die systemen allemaal in elkaar zitten. Daarom even enkele veel gebruikte bouwsystemen op een rijtje.
StapelbouwStapelbouw
Onder stapelbouw verstaat men meestal een bouwsysteem, waarbij men traditonele - meestal steenachtige - materialen op elkaar stapelt. Het stapelen gebeurt veelal met de hand, maar indien grotere blokken of volledige muurelementen worden gebruikt, zijn hiervoor specifieke hulpmiddelen nodig.
Het belangrijkste constructieve kenmerk is, dat de zwaartekracht en de voegspecie de gestapelde elementen bij elkaar houdt.
De krachten worden daarbij gelijkmatig overgebracht op de funderingen.
Bij stapelbouw worden de muuropeningen niet te breed genomen omdat de balken, die boven deze openingen worden aangebracht, dan te groot worden en de oplegging van deze balken op het metselwerk een grote druk op het metselwerk uitoefenen. Indien deze muuropeningen toch groot zijn dan worden plaatselijk kolommen in beton of staal geplaatst om de krachten, die de balken op de kolommen uitoefenen, rechtstreeks naar de fundering af te leiden.
Stapelbouw wordt vooral bij metselwerk toegepast waarbij de voegspecie ofwel bestaat uit een cementmortel die in een dikte van circa 10 à 12 mm wordt aangebracht, ofwel uit een lijmmortel die slechts in een dikte van enkele mm wordt aangebracht.
Gietbouw Gietbouw
Gietbouw is een bouwmethode waarbij het beton met een betonpomp, op de bouwplaats in een vooraf klaargemaakte bekisting wordt gestort. Het is een bouwmethode die vooral gebruikt wordt bij seriematig vervaardigde woningen, in de utiliteitsbouw, bij weg- en waterbouwkundige werken en in de agrarische sector.
Deze bouwmethode heeft een aantal specifieke kenmerken. Nagenoeg iedere gewenste vorm kan worden vervaardigd. De constructies vormen een monolithisch geheel en hebben een hoge constante kwaliteit. De productiesnelheid is hoog omdat er weinig opslagruimte nodig is. Om het beton op de bouwplaats te krijgen is enkel een betonmolen (truckmixer) nodig, waardoor de transportkosten laag zijn.
Zo worden onze hedendaagse kelderconstructies nagenoeg allemaal volgens de gietbouwmethode uitgevoerd. Opteert u voor ter plaatse gestorte vloerplaten ook dan zal men de gietbouw als bouwmethode toepassen.
 
Elementenbouw Montagebouw
Bij elementenbouw - ook wel montagebouw, systeembouw of unitbouw genoemd - gebruikt men prefab bouwonderdelen zoals vloeren wanden en daken. Hierbij worden de elementen op de bouwplaats samengevoegd tot een geheel.
Bij elementenbouw maakt men niet alleen gebruik van prefab betonproducten maar daar worden ook andere materialen gebruikt zoals hout (houtskelet-elementen) en staal (staalskelet-elementen).
Bij elementenbouw kan men onderscheid maken tussen tijdelijke of semi-permanent bedoelde gebouwen (ook wel genoemd unitbouw of noodgebouwen) en permanente gebouwen.
Tijdelijke of semi-permanent bedoelde gebouwen zijn vaak noodgebouwen. Hierbij is het de bedoeling dat deze gebouwen demontabel zijn. Dat wil zeggen dat wanneer de gebruiker het gebouw niet meer nodig heeft, men het gebouw weer uit elkaar moet kunnen halen. Vaak worden dit soort gebouwen als hele units geplaatst.
Hierbij worden de units opgebouwd uit een vloerdeel, een aantal wanden, gevels en een dakdeel.
Permanente bouw zijn gebouwen die vaak permanent of voor een langere tijd blijven staan. Ze zijn dus ook niet meer demontabel. Hierbij worden de elementen vaak als aparte elementen in het gebouw gemonteerd en niet als een unit.
Skeletbouw Houtskeletbouw
Skeletbouw is een specifieke bouwmethode, waarbij de belastingen die op een gebouw werken - zowel de verticale als de horizontale - door een geraamte (frame) of skelet worden overgebracht naar de fundering. Gevels, muren en tussenwanden hebben alleen een ruimte scheidende functie.
Het skelet kan gemaakt zijn van hout (houtskeletbouw, ook wel afgekort als HSB), beton (betonskeletbouw ook wel afgekort als BSB) of staal(staalskeletbouw ook wel afgekort als SKB). Er is dan sprake van respectievelijk een houtskelet, betonskelet of staalskelet. Het tegenovergestelde van een skeletconstructie is een schijvenstructuur.
Schijvenstructuur
Zowel bij stapelbouw, gietbouw als elementenbouw gebruikt men schijven als draagconstructie. De krachten, zowel horizontaal als verticaal, worden opgevangen door dragende wanden en vloeren.
Schijven moeten door alle verdiepingen heen lopen.
De constructie kan haar stijfheid ontlenen aan een ingeklemde verbinding tussen de wanden en de vloeren of aan het niet evenwijdig aan elkaar staan van de schijven, waarbij ze ook niet radiaal ten opzichte van eenzelfde punt mogen staan.
Een schijvenstructuur bestaat meestal uit steenachtige materialen zoals (gewapend) beton, kalkzandsteen of baksteen. Het tegenovergestelde van een schijvenstructuur is een skeletconstructie.
Liboconstruct onderzoekt voor uw project welke bouwwijze het meest geschikt is. Liboconstruct levert hierbij maatwerk om een zo licht mogelijke en stabiele constructie te concipiëren en uit te voeren. Standaard maken wij gebruik van een staalstructuur waar mogelijk en gewenst. Bij een houtskeletstructuur wordt normaal een staalstructuur geïntegreerd voor het bereiken van voldoende stabiliteit en schrankweerstand.
Opmerking: De bijhorende figuren komen van de website van HBO Bouwkunde uit Nederland. Thieme Meulenhoff heeft op de website van hbo bouwkunde deze mooie tekeningen geplaatst van de verschillende bouwmethodes. Via de linken hieronder kan men deze voorstellingen in .pdf formaat bekijken.
Stapelbouw Gietbouw Montagebouw Houtskeletbouw
Stapelbouw Gietbouw Montagebouw Houtskeletbouw