en-USnl-BEnl-NL
 
 
2020-10-24
 
Basis is een metalen structuur
Afgewerkte gevels en daken
Lichte, stabiele bouwconstructie
Liboconstruct is gespecialiseerd in het concipiëren en uitvoeren van lichte stabiele bouwconstructies. De basis is een staalstructuur in combinatie met allerlei bouwelementen. Sommige elementen hebben een schijfwerking waardoor het geheel een heel stabiele constructie is met een zeer hoge thermische weerstand, grote inertie op plaatsen waar het echt noodzakelijk is en een goeie akoestische isolatie.
Fundering
Draagkracht van de grond
Aangezien de draagkrachtige gronden waarop men heden ten dage moet bouwen steeds schaarser worden, bestaat de fundering meestal uit een plaatfundering (ook een algemene funderingsplaat genoemd). Deze plaat draagt over zijn gehele oppervlakte het gewicht van het gebouw.
Vriesbalken
In tegenstelling met de klassieke manier van bouwen, waarbij vriesbalken in beton langs de omtrek worden aangebracht, plaatst Liboconstruct stalen profielen als randbalken. Deze zijn even hoog als de funderingsplaat. Ook worden er een aantal funderingsbalken in staal geplaatst ter plaatse van de stramienen van de stalen structuur. Zo wordt de algemene funderingsplaat versterkt en verkrijgen Liboconstruct een balkroosterwerk in staal. Dit biedt enorme voordelen.
De algemene funderingsplaat wordt dunner (minder beton, minder wapeningsstaal).
De kolommen van de staalstructuur kunnen in de stalen funderingsbalken worden ingeklemd.
De onderkant van de funderingsplaat en het staalrooster kan in hetzelfde vlak liggen waardoor de vloerisolatie onder de funderingsplaat kan worden geplaatst.
De funderingsplaat heeft een grotere inertiecapaciteit dan bij een klassieke opbouw, waar de vloerisolatie boven op de funderingsplaat wordt aangebracht (waarop dan een relatief dunne dekvloer wordt geplaatst).
De dekvloer kan tot een minimum worden beperkt. Dit is 50 mm waarin de vloerverwarming kan worden geplaatst met het Schlüter®-BEKOTEC vloerverwarmingssysteem.
Vriesbalken worden als volgt verkregen. De dikte van de vloer met funderingsplaat bedraagt circa 200/250 mm. De dikte van de isolatie onder de funderingsplaat 200 mm. De zandcementlaag onder de Isolatie ongeveer 60 mm. Dit is al 500 mm. Afhankelijk van het peil van de buitenaanleg wordt dan ook onder de buitenranden van het gebouw nog een zandcement aanvulling aangebracht van 200 mm dikte. Wetende dat: het gebouw volledig gedragen wordt door de funderingsplaat en niet zozeer door de balken onder de buitengevel; en dat bij heel strenge winters de vriesdiepte ongeveer 500 mm bedraagt, is dit voldoende.
Isolatie onder de funderingsplaat
Als isolatie onder de funderingsplaat wordt XPS-isolatie met verhoogde sterkte eigenschappen gebruikt. Deze isolatie is vormvast, kan tegen vocht en heeft een draagkracht die groter is dan de aanwezige grond in onze contreien. Dikte is standaard 200 mm, maar kan dikker worden uitgevoerd afhankelijk van de wensen van de klant.
Wanden
Algemeen
Alle buitenwanden worden volgens het sarking uitvoeringsprincipe opgebouwd. In essentie betekent dit het volgende. De isolatie wordt langs de buitenkant van de draagstructuur aangebracht en wordt beschermd tegen allerlei mogelijke klimatalogische invloeden.
De opbouw van de wand van buiten naar binnen bevat de volgende onderdelen.
Voorhanggevel
Het buitenspouwblad bestaat uit voorhanggevel. Deze voorhanggevel wordt aan de draagstructuur gehangen volgens het isofinish concept. Dit betekent dat er altijd een verluchte spouw is achter de voorhanggevel en dat het kader – waar de voorhanggevel op wordt bevestigd – nergens tegen de draagstructuur komt. Zo kunnen alle onderdelen goed worden geventileerd. En beantwoordt de buitengevel aan alle klimatologische eisen die in onze regio's nodig zijn.
De afwerking aan de buitenzijde van de voorhanggevel kan bestaan uit verschillende materialen. Gevelplaten, steenstrips, keramische tegels, pleisterwerk, houten bekleding. Een overvloed aan verschillende hedendaagse materialen die allemaal worden verwerkt en allen specifieke uitvoeringskenmerken bezitten. Elk materiaal vraagt dan ook degelijk vakmanschap om dit te kunnen verwerken.
Indien de oriëntatie van de woning hiervoor geschikt is kan de voorhanggevel vervangen worden door fotovoltaïsche cellen. Die dan op de wand rechtstreeks worden bevestigd met een voldoende afstand tot de sandwichpanelen. Hierdoor is er altijd een goeie ventilatie verzekerd van de fotovoltaïsche cellen, wat een optimaal energierendement oplevert. Aangezien daar geen voorhanggevel dient te worden aangebracht kan deze in vermindering worden gebracht bij het investeren in de fotovoltaïsche cellen.
Verluchte spouw
Tussen de voorhanggevel en de sandwichpanelen is er een verluchte spouw. Deze spouw is ongeveer 60 mm breed. Daarin bevindt zich ook de draagstructuur van de voorhanggevel. De luchtspouw wordt onderaan en bovenaan de wand voorzien van aluminium L-profielen, waardoor een goeie ventilatie mogelijk is. Hiermee wordt ook de spouw beschermd tegen ongewenste insecten.
Kaderwerk
Het kaderwerk wordt uitgevoerd in hout of aluminium en wordt vormvast bevestigd aan de sandwichpanelen. De buitenbekleding bepaalt hoe het kaderwerk is opgebouwd. Hetzij alleen verticale of horizontale regels, hetzij beiden, hetzij dat er een plaat dient te worden op bevestigd. Allerlei panelen en houten bekledingen kunnen rechtstreeks op het kaderwerk worden aangebracht. Voor gevelbekledingen zoals pleisterwerk, steenstrips of keramische tegels, wordt op het kaderwerk een plaat bevestigd, die bestaat uit gerecycleerd glas. De plaat zelf wordt versterkt met glasvezel.
Sandwichpanelen als structuurelement en isolatie
De isolatiekern bestaat uit sandwichpanelen die langs beide zijden voorzien zijn van corossiebestendige dunne staalplaten. De sandwichpanelen worden met zelfborende schroeven vormvast bevestigd tegen de staalstructuur. De sandwichpanelen zijn langs beide zijden vlak en hebben standaard een dikte van 150 mm. Maar dit kan dikker worden uitgevoerd op vraag van de klant. Zowel ter plaatse van de fundering, als ter plaatse van de dakstructuur worden de samenstellende bouwdelen uitgevoerd zonder thermische onderbreking. Ze zijn uiteraard ook condensvrij. De randen van de sandwichpanelen worden zowel langs de binnen- als langs de buitenkant afgewerkt met een water- en luchtdichte kit. Hierdoor verkrijgt men een luchtdichte wand. Bij dit concept zijn ook geen omslachtig aan te brengen dampremmende folies te plaatsen.
Sandwichpanelen hebben een heel grote thermische weerstand, maar de inertie is klein en de akoestische eigenschappen zijn eveneens gering. We zorgen ervoor dat beide eigenschappen significant worden verhoogd. Dit kan door het plaatsen van gipsblokken langs de binnenzijde van de wand. Tussen de sandwichpanelen en de gipsblokken, is er een luchtspleet die opgevuld wordt met minerale wol.
Minerale wol isolatie
De minerale wolisolatie is circa 60 mm dik. Deze wordt geplaatst in luchtspleet tussen de sandwichpanelen en de gipsblokken. Deze is circa 50 mm dik.Samen met de gipsblokken krijgt men hierdoor een significante verhoging van de akoestische isolatie eigenschappen.
Gelijmde gipsblokken
De gelijmde gipsblokken worden tussen de metalen skeletstructuur geplaatst. Deze vormen een vlakke wand, die klaar is om te schilderen. Het grote voordeel hiervan is, dat dit materiaal droog kan worden verwerkt, dat er geen stukadoor nodig is en dat er geen bouwvocht aanwezig is in dit onderdeel. De stalen structuur lwordt langs de gevelvlakken volledig ingewerkt in dit onderdeel.
De begane grondvloer
Algemeen
Heden ten dage wordt aan de opbouw van de begane grondvloer veel meer aandacht besteed dan in het verleden het geval was. Dit komt vooral omdat daarin vloerverwarming kan worden geplaatst. De temperatuur van de vloer mag daarbij niet zoveel hoger zijn (winter) en niet te veel lager zijn (zomer) dan de kamertemperatuur. Dit kan door het water in de vloerverwarmingsbuizen op de gepaste temperatuur te houden. Zowel het water opwarmen of afkoelen kost veel energie en het kostenplaatje loop vrij vlug op. Dit betekent dat de vloer een zo groot mogelijke inertie moet bezitten om zowel warmte (winterperiode) als koude (zomerperiode) te kunnen opslaan en af te geven wanneer dit nodig is. Om een zo constant mogelijke temperatuur te hebben dient de vloer goed te worden geïsoleerd. 
De vrijdragende vloeren
Vrijdragende vloeren kunnen op verschillende wijze worden opgebouwd. Hoe zwaarder, hoe meer inertie maar meestal ook hoe duurder en hoe meer handelingen voor een goeie afwerking. Deze kunnen worden uitgevoerd in gewapend beton (ter plaatse bekist, met breedplaatvloeren stortbeton), of men kan een systeemvloer plaatsen. Lichte vrijdragende vloeren kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd met houten balklagen of met metalen profielen, die als dragende structuur worden toegepast. (ook wel steeldeck genoemd). Men kan ook, indien de overspanningen van de staalstructuur dit toelaten, voor cellenbeton. Elk systeem heeft specifieke kenmerken en vergt aangepast vakmanschap.
Platte daken
De vloer van platte daken wordt eveneens met sandwichpanelen opgebouwd. De sandwichpanelen worden eveneens vormvast tegen de stalen structuur bevestigd met zelfborende schroeven. De schijfwerking die de sandwichpanelen bezitten wordt in rekening gebracht bij de stabiliteitsberekening van het gebouw.
Indien de vloer als terras wordt gebruikt dan wordt een andere oplossing uitgewerkt omdat terassen een hogere veranderlijke belasting moeten dragen.
Boven op de sandwichpanelen wordt afschotisolatie in minerale wol aangebracht. Dit verhoogt de akoestische isolatie.
De dakdichting bestaat uit een gekleefde EPDM dichting op de afschotisolatie. Deze wordt eventueel behandeld om de levensduur te verhogen, om de temperatuur te verlagen bij warm weer en om te verhinderen dat het op te vangen hemelwater verkleurd door de vrijkomende partikeltjes van de EPDM-dichting. Op te merken valt dat er ook geen dampremmende folies moeten worden aangebracht omdat de sandwichpanelen opgebouwd zijn uit metalen huiden waarvan de voegen langs de binnenzijde met kit worden afgedicht.
Hellende daken
De draagstructuur van hellende daken bestaat in eerste instantie uit de metalen structuur. Daarop worden net zoals bij de wanden en de platte daken sandwichpanelen vormvast bevestigd met zelfborende schroeven. De schijfwerking die de sandwichpanelen bezitten wordt in rekening gebracht bij de stabiliteitsberekening van het gebouw. Een groot voordeel van deze opbouw is dat het dakvlak langs de binnenkant volledig is afgewerkt en zelfs geschilderd is.
Als dakbedekking kan men het dakbedekkingsmateriaal kiezen wat men wenst. Een klassieke dakopbouw met pannen, pannenlatten en tengels wordt dan geplaatst. Onderdakfolies zijn hier niet nodig. Wel worden de voegen van de sandwichpanelen waterdicht langs de buitenkant afgewerkt en luchtdicht langs de binnenkant.
Door dit unieke concept dat in essentie bestaat uit het sarking principe voor vloeren, wanden en daken en het volledig dluchtdicht maken van de bouwschil zijn er geen thermische onderbrekingen, geen problemen van inwendige condensatie, geen problemen voor het plaatsen van dampremmende folies en dergelijke meer. Uiteraard kan dit enkel indien er voldoende deskundigheid aanwezig is. Hiervoor staat Liboconstruct garant.