en-USnl-BEnl-NL
 
 
2020-09-26
 
ISO.finish systeem
ISO.finish® concept Eternit
ISO.finish® concept Deceuninck
ISO.finish® concept VMZinc
ISO.finish concept Wienerberger
ISO.finish® concept Borgh
Buitengevels concipiëren en uitvoeren volgens het ISO.finish® concept
Algemeen
Als men een nieuwe woning wil bouwen vraagt men zich spontaan af, welke materialen zou men gebruiken voor de buitengevel. Vroeger was dit eenvoudig. Men koos bijna altijd voor een gevel in baksteenmetselwerk. Sporadisch was er al eens een woning waarvan de gevel bestond uit natuursteen, maar het aantal kon men in het dorp op één hand tellen.
Met welk materiaal het binnenspouwblad (binnenmuur van de buitengevel) zou worden gebouwd, daar bestond geen enkele twijfel over. Dat was metselwerk. Vroeger werd deze opgetrokken uit volle baksteen, geleidelijk aan met gaten erin (om materiaal en energie te besparen bij de fabricatie). Men begon het aantal gaten zelfs te promoten, want hoe lichter de bakstenen van de binnenmuren waren, hoe meer isolerende waarde deze zouden bezitten. Plots, bleek ook dat niet te volstaan. Over de isolatiewaarde van de binnenmuren durfde men bijna niet meer te spreken. Men vernoemde enkel een aantal andere aspecten, zoals de richting van de gaten. De geringe massa werd enkel beklemtoont als ergonomisch positief punt voor de metser.
Maar, over de noodzaak van een spouw, daar was iedereen in onze regio's het over eens. Die moest aanwezig zijn. Altijd minimum 50 mm, zelfs 60 mm. Het buitenspouwblad moest goed worden geventileerd om rekening te houden met de langdurige natte perioden van het jaar en de verzadiging met water van het buitenspouwblad.
Over de noodzaak van een spouw is het blijkbaar niet iedereen meer over eens. De talrijke woningen die nu worden opgetrokken of worden gerenoveerd, waarbij er geen spouw meer aanwezig is, of de bestaande spouw wordt dichtgespoten, zijn talrijk. Maar, de opmerkzame, de van plan zijnde (ver)bouwer, kan nu al de nadelige impact van deze visie waarnemen. Met deze recent ontwikkelde 'nieuwe bouwmethode', waarmee men alle condensatieproblemen en bouwknopen zou oplossen, blijkt meer problemen op te leveren dan men vermoedt.
In onze contreien, blijft een verluchte spouw tussen de buitengevel en de draagstructuur een absolute must.
Een aantal Belgische fabricanten van bouwmaterialen hebben dit al een aantal jaren zien aankomen. Ze hebben een systeem op de markt gebracht dat de spouw terug in eer hersteld en die kon toegepast worden met allerlei hedendaagse bouwmaterialen.
De volgende firma's: Recticel-insulation, Borgh, Deceuninck, Eternit, VMZinc en Wienerberger brengen dit systeem op de markt onder de merknaam 'het ISO.finish® systeem.
In essentie gaat het om:
de wijze waarop men een voorhanggevel aanbrengt op de dragende structuur;
de isolatie plaats aan de buitenzijde van de dragende structuur van de buitengevels; en
de wijze waarop de verluchte spouw wordt uitgevoerd.
De talrijke voordelen van het ISO.finish® systeem
De firma's brengen een aantal belangrijke voordelen in een aantal rubrieken onder de aandacht. Hier beschrijft Liboconstruct dit met eigen woorden en vult deze aan of nuanceert.
Het ISO.finish® systeem bezit een optimaal geventileerde buitengevel
Je woning langs de buitenkant isoleren heeft enorme voordelen.
Zo verkrijgt de draagstructuur een thermisch isolerend schild, waardoor deze wordt beschermd tegen allerlei klimatologische invloeden.
Hierdoor bespaart men op energiekosten en onderhoud en kan men goeie oplossingen bieden voor mogelijke condensvorming binnen de structuur.
Het ISO.finish® systeem draagt bij tot een gezond en prettig leefklimaat
De buitengevel is bestand tegen alle weersinvloeden.
Het voorkomt schade door extreme temperatuurverschillen.
Het voorkomt vocht en schimmelvorming in de structuur en in de luchtspouw.
Het verlengt de levensduur van het geplaatste isolatiemateriaal en de gevelbekleding.
Het ISO.finish® systeem bezit een doorlopend en hoogwaardig isolatieschild
Indien de overheid subsidies verleent voor het isoleren van de buitengevel, dan zal de isolatiepremie altijd hoger zijn als men langs de buitenkant isoleert ten opzichte van het isoleren langs de binnenkant van de structuur.
De dikte van de isolatie kan tot wel 200 mm worden geplaatst.
Men verkrijgt een enorme energiebesparing in functie van de geplaatste isolatiedikte.
Koude bruggen worden door de isolatie langs de buitenschil en de geventileerde spouw vermeden.
Het isolatieschild is kwalitatief en bij een goeie uitvoering in contact met de isolatie van het dak en van de begane grondlaag.
Het ISO.finish® systeem is budgetvriendelijk en heeft een zelfdragende structuur
Het ereloon van een architect kan meestal worden uitgespaard. Alhoewel het aan te raden is om een benovatiedeskundige te raadplegen bij verbouwingen.
Bij het uitvoeren van energetische renovaties dient men normaal het bestaande gevelspouwblad te verwijderen.
Het is een zelfdragende structuur, dat normaal geen aanpassingen vergt aan de fundering van de draagstructuur, maar wel aan de plint die normaal altijd dient te worden aangebracht. En dit zowel voor het oplossen van koude bruggen ter aansluiting van de begane grondvloer als voor het plaatsen van het verluchtingssysteem van de voorhanggevel.
Langs de binnenkant van de draagstructuur van de buitengevel, dienen geen werkzaamheden te worden uitgevoerd.
Het ISO.finish® systeem is duurzaam en onderhoudsvriendelijk
Door de buitenschil te ventileren wordt de draagstructuur duurzamer.
Het is bestand tegen alle weersomstandigheden
Het voorkomt vocht- en schimmelproblemen.
Het hemelwater komt niet in contact met de draagstructuur.
Afhankelijk van de keuze van het gevelmateriaal is de gevel heel onderhoudsvriendelijk.
Met het ISO.finish® systeem kan men talrijke afwerkingen gebruiken in diverse stijlen.
Het kwalitatief, doorlopend isolatieschild, kan zowel bij nieuwbouw, vernieuwbouw als bij energetische renovaties worden gebruikt.
De meeste gevelmaterialen vergen een enkel kaderwerk, sommige een dubbel. Bij goeie plaatsing kan de kaderstructuur worden behouden indien men een nieuw gevelmateriaal wil plaatsen.
er is in de handel een ruime keuze aan gevelmateriaal, design en afwerkingen.
Het ISO.finish concept van Liboconstruct bij nieuwbouw
Liboconstruct gebruikt bij nieuwbouw een aangepast ISO.finish concept. Dit komt omdat de gebruikte isolatie tevens een dragende functie heeft. De sandwichpanelen hebben een standaard dikte van 150 mm, maar kunnen dikker worden uitgevoerd. Ook de dikte van de staalhuiden kan worden aangepast.
Het houten kaderwerk, dat de hanggevel draagt, wordt aan de sandwichpanelen bevestigd door hoekankers. Deze hoekankers worden langs weerszijden van de houten regels geplaatst en met zelfborende schroeven aan de buitenste huid van de sandwichpanelen bevestigd. Hoekankers worden langs twee zijden van de regels aangebracht, hierdoor wordt het kromtrekken ervan voorkomen.
Ter plaatse van de buiten- en binnenhoeken van het gebouw, worden de sandwichpanelen langs de buitenkant versterkt.
De hoeken van het kaderwerk bestaan uit massief L-vormige verstevigingen. Daardoor kunnen momenten volledig worden opgenomen en verkrijgt men een grote stabiliteit van het ganse kaderwerk.
ISO.finish concept Liboconstruct