en-USnl-BEnl-NL
 
 
2020-09-27
 
Circulair bouwen
In de figuur hieronder wordt het principe van de circulaire economie in de waardeketen van de bouwsector voorgesteld [aangepaste versie van een grafiek van het World Economic Forum (*)].
Circulair bouwen
Liboconstuct houdt bij zijn concept en uitvoering zoveel als mogelijk rekening met het Circulair bouwen. Wat het volgende betekent.
Materialen op het einde van de levensduur worden gerecupereerd.
Uit bestaande gebouwen grondstoffen kan worden ontgonnen.
Zo economisch wordt gebouwd. Waarbij het gebouw een toegevoegde waarde heeft gedurende zijn volledige levensduur.
Afscheidsruimte
op het kerkhof in Ronse.
De constructie bestaat uit een staalstructuur die zowel langs de binnen- als de buitenkant een wandbekleding heeft in Cor-Ten staal.
Rond de afscheidsruimte is een buffer geplaatst om het hemelwater op te vangen.
Het dak is een groen dak in harmonie met de omgeving.
Afscheidsruimte Ronse Hogerlucht
BEN–viergevelwoning
Deze nieuwe BEN-woning wordt momenteel voorbereid om zo vlug mogelijk uit te voeren.
Deze woning wordt gekenmerkt door het gebruik van de meest effectiefste thermische isolatie die langs de buitenkant van de staalstructuur wordt aangebracht.
In de foto hieronder kan je de woning zien langs de achterzijde. De woning is voorzien van een moerasgedeelte en een zwem­vijver.
BEN viergevelwoning met gevels in keramische tegels en thermowood planchetten
Even kennismaken met Liboconstruct
BEN- en Passiefbouw van Liboconstruct
Liboconstruct verwezenlijkt, volgens uw architecturale wensen, bouwprojecten die volledig beantwoorden aan de EPB, de energetische renovatie, de BEN-, en de Passiefbouw-eisen die worden gesteld. Hieronder vindt u een driedimensionale voorstelling van het project waar we binnenkort mee starten.
Nieuwbouw met keramische tegels en thermowood planchetten als buitengevel
Een lichte stabiele bouwconstructie
Liboconstruct bouwt voor u een lichte stabiele bouwconstructie. Ons systeem is gebaseerd op een doordacht constructiesysteem. Met de volgende structuurelementen en materialen.
De basis is een staalstructuur, een concept dat demonteerbaar en levenslang recyclebaar is.
De isolatiematerialen die worden gebruikt, hebben een zeer hoge thermische weerstand en vergen heel weinig energie om deze te produceren. Ze zijn dus zeer ecologisch en recyclebaar. Door hun hoge thermische weerstand hebben zij een geringe dikte. Zeker in vergelijking met de thermische eigenschappen van de materialen die in ander klassieke bouwconstructies worden gebruikt.
Gelijmde gipsblokken worden gebruikt als een onderdeel van de buitenmuren. Zij hebben een grote volumemassa en een geringere dikte. Dit verhoogt aanzienlijke de thermische inertie.
Alle andere gebruikte materialen hebben een grote duurzaamheid gedurende hun totale levenscyclus en gerecycled en worden gerecupereerd.
Door de lichte structuur, de grote thermische weerstand van de bouwmaterialen bouwen wij zeer ecologisch.
Geconcipiëerd volgens het sarking bouwprincipe
Zowel de begane grondvloer, de muren als het dak worden langs de buitenkant geïsoleerd. De aangebrachte thermische isolatie sluit perfect aan elkaar aan zonder onderbreking.
Een energiezuinige bouwconstructie
Liboconstruct bouwt energiezuinig. Een constructiesysteem waarbij de buitenwanden en daken een U-waarde hebben van 0,12 W/m².K. Deze waarde scoort veel beter dan de geëiste U-waarde voor passiefwoningen= 0,15 W/m².K, of de geëiste U-waarde volgens de EPB-reglementering = 0,24 W/m².K voor woningen. Onze vloeren hebben momenteel een U-waarde van 0,166 W/m².K maar kunnen zonder problemen een lagere U-waarde hebben als de opdrachtgever dit wenst.
Een bouwconstructie met bouwknopen zonder koude bruggen
Geen enkele bouwknoop heeft een koude brug, zodat er geen kans bestaat op inwendige condensatie.
Een bouwconstructie opgebouwd uit alleen droge bouwmaterialen
Er worden alleen droge bouwmaterialen gebruikt. Er is dus ook geen bouwvocht die schade kan doen ontstaan.
Een bouwconstructie met voldoende akoestisch comfort
Alle wanden, vloeren en daken worden voorzien van voldoende akoestisch materiaal om het omgevingslawaai tot een minimum te beperken.
Een bouwconstructie met een hoge inertie.
Vloeren en wanden bezitten een hoge inertie waardoor in de winter de warmte langdurig wordt vastgehouden en in de zomer de temperatuur voldoende koel.
Een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning
Alleen ventilatiesysteem D wordt voorzien met warmte terugwinning capaciteit.
Een bouwconstructie met enorm veel energierecuperatie
Als warmtebron wordt bij voorkeur een geothermische warmtebron gebruikt door middel van een verticale boring of warmtepompen lucht-water. Deze warmtebronnen worden aangesloten op vloerverwarming en/of vloerkoelsysteem.
Geen architecturale beperkingen
Wat u of uw architect ook wenst. Wij bouwen dit voor u. U kan in alle vrijheid kiezen voor een eigen architect of voor een van de architecten waarmee wij samenwerken.